کاظم بهمنی

274

 

شرمی ست در نگاه من ، اما هراس نه
کم صحبتم میان شما ، کم حواس نه


چیزی شنیده ام که مهم نیست رفتن ات !

درخواست می کنم نروی ، التماس نهاز بی ستارگی ست دلم آسمانی است
من عابری " فلک " زده ام ، آس و پاس نه


من می روم ، تو باز می آیی ، مسیر ما
با هم موازی است ولیکن مماس نه


پیچیده روزگار تو ، از دور واضح است
از عشق خسته می شوی اما خلاص نه

/ 0 نظر / 394 بازدید